O Empire Music School

Szkoła Muzyczna Gdańsk. Nauka śpiewu, gry na gitarze, gry na pianinie i innych instrumentach.

 Co to jest Empire Music School?


Empire Music School to szkoła muzyczna, dbająca o rozwój swoich uczniów i studentów na każdym etapie ich edukacji. W naszej szkole rozwój muzyczny odbywa się poprzez:

  • poznawanie i ćwiczenie współczesnych gatunków muzyki,
  • praktyczne ćwiczenia sceniczne,
  • pracę w studio nagraniowym,
  • udział w koncertach i wydarzeniach muzycznych.
 


Jakie są cele Empire Music School?


Głównym celem naszej szkoły jest rozwijanie muzykalności naszych uczniów i studentów. Wierzymy także, że praca nad swoim talentem uczy samodyscypliny, potrzebnej do regularnego ćwiczenia. Nauka w Empire Music School ma także na celu rozwój empatii, niezbędnej do gry w zespole, oraz otwartości i dociekliwości, jako elementów niezbędnych do rozwoju kreatywności.

Ważne dla Empire Music School jest także stworzenie przyjacielskiej atmosfery, w której uczniowie i studenci będą mogli swobodnie rozwijać swoje pasje i poznawać się nawzajem. Chcemy, żeby nasza szkoła była miejscem do którego każdy będzie chętnie wracać.

 Jak to robimy?


Dla każdej grupy wiekowej Empire Music przeznacza inny rodzaj zajęć.

Dla niemowlaków i przedszkolaków przeznaczone są specjalne zajęcia umuzykalniające. Obejmują one zarówno zajęcia rytmiczne, grę na instrumentach, jak i zajęcia uwrażliwiające na kontakt z muzyką.

Rozwój muzyczny młodzieży odbywa się poprzez poznawanie i studiowanie współczesnej muzyki rozrywkowej. Uczniowie spotykają się z instruktorami emisji głosu i instrumentów, a także uczestniczą w warsztatach, grają w zespołach, uczą się pracy w studio nagraniowym, a także poznają podstawy teorii, potrzebnej do tworzenia własnych kompozycji. Empire Music School organizuje także koncerty oraz wyjazdy na konkursy i festiwale. Są one świetną okazją dla naszych uczniów i studentów do poznania innych muzyków i sprawdzenia się na scenie.

Dorośli mogą realizować swoje pasje muzyczne poprzez uczestnictwo w chórze, w zespołach muzycznych. Mogą swobodnie uczyć się gry na instrumencie. Dla nich tez organizowane są wyjazdy na koncerty i wydarzenia muzyczne.

 Kto uczy w Empire Music School?


Zajęcia prowadzone są przez doborowych instruktorów. Są to wykształceni i doświadczeni muzycy, regularnie występujący na scenach trójmiejskich, ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Regularnie pracują także ze swoimi uczniami i studentami. Dzięki temu doświadczeniu mogą stale rozwijać metody nauczania i dostosowywać je do indywidualnych potrzeb uczniów. 

Dołącz do nas:

Empire music - facebook Empire music - youtube

Skontaktuj się z nami:

+48 509 785 881